Leerlingenraad

Op de Aloysiusschool hebben we een leerlingenraad. Elke groep 5 t/m 8 heeft één vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Er wordt vijf keer per jaar vergaderd. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de directeur, de administratief medewerker notuleert.

De leerlingen dragen, in overleg met hun groep, agendapunten aan voor het overleg. De notulen en acties die volgen uit het overleg van de leerlingenraad worden door de afgevaardigden teruggekoppeld naar de eigen groep.

Het reglement van de leerlingenraad vindt u hier